ชื่อเรื่อง/Title ปริมาณน้ำฝนและเขตภูมิอากาศของจังหวัดปัตตานี / Rainfall and climate zone in Pattani Province
     บทคัดย่อ/Abstract ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนของสถานีตรวจวัดครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีจำนวน 14 สถานี ตลอดช่วง 13-18 ปีเเสดงให้เห็นว่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนรายปีสูงสุดที่สถานีอำเภอไม้เเก่นมีค่า 217.96 ซม. ค่าต่ำสุดของสถานีอำเภอโคกโพธิ์มีค่า 113.87 ซม. โลยมีลักษณะภูมิอากาศเเบบฝนสลับเเล้งเขตร้อนจำนวน 11 สถานี เเละเเบบมรสุมเขตร้อนจำนวน 3 สถานี คือ สถานีอำเภอสายบุรี สถานีอำเภอไม้เเก่นเเละสถานีอำเภอกะพ้อ การกระจายของปริมาณฝนในช่วงฤดูกาลได้เเก่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งเเต่ 24.34 ซม. ถึง 85.36 ซม. ส่วนช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งเเต่ 39.34 ซม. ถึง 148.16 ซม. เเละช่วงลมตะวันออกหรือลมฝ่ายใต้ตั้งเเต่ 0 ซม. ถึง 23.38 ซม. ในการกระจายปริมาณฝนเเบ่งได้เป็น 3 ชวงคือช่วงฝนน้อยหรือเเห้งเเล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ช่วงฤดูฝนปริมาณฝนค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเเละช่วงฝนชุกมากระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฤดูฝนในภาคใต้ตะวันออกดังนั้นพื้นที่จังหวัดปัตตานีจะมีสภาพเเห้งเเล้งประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งอจทำให้เกิดภาวะขาดเเคลนน้ำดื่มช่วงนี้ได้

The monthly rainfall of 14 stations in Pattani Province over 13-18 years of collection shows the maxi-mum average yearly rainfall of 217.94 cm is at Amphoe Mai Kaen, while the minimum value of 113.87 cm is indicated at Amphoe Khok Pho. The climate at 11 stations is tropical wet and dry and the other three of Sai buri, Mai Kean and Kapho statlons are tropical monsoon. The rainfall during southwest monsoons is distri-buted between 24.36 to 85.36 cm, respectively. According to thr distribution of rainfall, three season can be defined on the eastern coast of southern Thailand south of Surattani Province. Dry or low rainfall season is between January and Aprill, the moderate rainfall season is between May and September and the hagh rainfall season is between October and December. The study shows that there might not be enough drinking water in Pattani for three months over the dry season.
     ผู้ทำ/Author
Nameหะหรูม หีมสุหรี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว
--ปัตตานี
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2540
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1948
     Counter Mobile: 10