ชื่อเรื่อง/Title แนะนำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameนูรุดดีน สารีมิง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
Nameพิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ผู้นำทางศาสนา
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2542
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1244
     Counter Mobile: 9