ชื่อเรื่อง/Title ศาสนาอิสลามกับการพัฒนาการศึกษา: แนวความคิดของมุหัมมัดอับดุฮ (1849 – 1905)
     บทคัดย่อ/Abstract บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำแนวคิดของเชคมุหัมมัดอับดิฮฺ มาเสนอในฐานะที่เป็นนักวิชาการสมัยใหม่<br /><br /> เชคมุหัมมัดอับดิฮฺ นักคิดชาวอียิปต์เเห่งศตวรรษที่ 20 ผู้นี้ เห็นว่าการจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสังคม การจัดการศึกษาแบบสมดุลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ท่านกล่าวว่าการศึกษาที่เหมาะสมนั้นจะต้องควบคู่กันไปทั้งทางโลกเเละทางธรรม ท่านสอนให้ทุกคนใช้ความคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล และไม่ควรปฏิบัติตามโดยไม่ไตร่ตรอง แต่เหตุผลจะไม่อยูเหนือคำวิจารณ์ (โองการต่างๆในอัลกุรอาน ซึงอัลลอฮฺประทานมา ) <br /><br /> เชคมุหัมมัดอับดิฮฺ ต้องการจะนำประชาคมมุสลืมไปสู่ความเป็นอิสระทางเเนวความคิด ไม่ต้องการอยู่ในสภาวะที่เรียกกันว่า อัต-ตักลีด อัล-อะห์มา หรือการปฏิบัติตามอย่างคนตาบอด ท่านส่งเสริมให้การศึกษาปรากฏการณ์บนพื้นโลก เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์เอง การค้นหาสัจธรรมในปรากฏการณ์เหล่านี้ต้องไม่ขัดต่อหลักอิสลาม ท่านกล่าวว่าพระองค์อัลลอฮฺได้ประทานคัมภีร์มาให้มนุษย์สองเล่ม เล่มหนึ่งคือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นบนผืนโลกเเละอีกเล่มหนึ่งคือ อัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคำภีร์ที่มนุษย์จะต้องใช้สำรวจคัมภีร์เล่มเเรก (คือปรากฏการณ์ต่างๆ) ด้วยสถิปัญญาที่อัลลอฮฺมอบให้<br /><br /> เชคมุหัมมัดอับดิฮฺ ย้ำว่า ครูบาอาจารย์ต้องมีความพร้อมทั้งสองด้าน ทั้งทางโลกเเละทางธรรมเปรียบได้ดั่งเเพทย์ทางจิตวิญญาณ ท่านกล่าวต่อไปว่า ยารักษาโรคขนานเเท้สำหรับสังคมมุสลิมนั้น คือ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อคำสอนของศาสนสอิสลาม

This paper is aiming at presenting Shaykh Muhammad 'Abduh's ideas to readers i a hope that they will properly understand him. <br /> Shaykh Muhammad 'Abduh, an Egyptian modern thinker of the 19/th century, sees that the adequate system of balance in education brings changes into society. His real interest is educational reform. 'Abduh emphasises that proper education must cover two academic lines : general education and religious education. Man must speculate about life through reason to find truth, and shun away from blind imitation. Yet, reason should not take over the revelation. <br /> Shaykh Muhammad 'Abduh wants to see Muslim community free from bondage. He encourages his people to investigate all phenomena in the world, for, he says, the phenomena will bring benefit to mankind, and the contemplation on God's oreation dose not contradict to the teaching of Islam.<br /> Shaykh Muhammad 'Abduh saya that Got has sent down two books : one created which is nature, and one revealed which is the Qur'an. The latter leads us to investigate the wonderful creation in a true sense. In fact, there is no contradiction between the Islamic teaching and sciences. <br /> Shaykh Muhammad 'Abduh believes that those who were entrusted with the education of people and training of their morals are "physicians of souls and spirit" and should be familiar with the Islamic principles of moral health as physicians with those of physical health.
     ผู้ทำ/Author
Nameหะสัน หมัดหมาน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2540
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1838
     Counter Mobile: 8