ชื่อเรื่อง/Title เครือข่ายประชาสังคมชายแดนใต้ท่ามกลางความรุนแรง (ตอนที่ 2: การขับเคลื่อนประชาสังคมชายแดนใต้ : มองผ่านประสบการณ์ของ 4 เครือข่าย)
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameเอกรินทร์ ต่วนศิริ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. คณะรัฐศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความฉบับเต็ม
     กลุ่มหัวเรื่อง: การจัดการความขัดแย้ง
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2557
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 498
     Counter Mobile: 30